Действащи национални проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(НГИЦ) Национален геоинформационен център, 2018 – 2023
Тодор Гюров
Д01-321/30.11.2023 Д01-164/28.07.2022 Д01-404/18.12.2020 Д01-282/17.12.2019 Д01-161/28.08.2018
(ННПОС) Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, 2018-2023
Тодор Гюров
Д01-271/09.12.2022 Д01-279/03.12.2021 Д01-363/17.12.2020 Д01-322/18.12.2019 Д01-230/06.12.2018
(НЦВРП) Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания, 2018-2023
Анета Караиванова
Д01-325/01.12.2023 Д01-168/28.07.2022 Д01-387/18.12.2020 Д01-271/16.12.2019 Д01-221/03.12.2018