Действащи международни проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(EUROCC 2) Национални центрове по компетентност в рамките на EuroHPC – Фаза 2, 2023-2025
Aneta Karaivanova
#101101903, EC Digital
(Skills4EOSC) Умения за европейската отворена наука: създаване на екосистема за обучение за отворена и FAIR наука, 01.09.2022-31.08.2025
Тодор Гюров
#101058527 EC HE