Действащи международни проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(EGI-ACE) Предварителни изчисления за EOSC, 2021 – 2023
Емануил Атанасов
#101017567, EC H2020
(EUROCC) Национални центрове по компетентност в рамките на EuroHPC, 2020 – 2022
Анета Караиванова
#951732, EC H2020
(NI4OS-Europe) Национални инициативи за отворена наука в Европа, 2019 – 2022
Анета Караиванова
#857645, EC H2020