Действащи международни проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(EUROCC) Национални центрове по компетентност в рамките на EuroHPC, 2020 – 2022 Анета Караиванова #951732, EC H2020
(NI4OS-Europe) Национални инициативи за отворена наука в Европа, 2019 – 2022 Анета Караиванова #857645, EC H2020
(EOSC-hub), Интегриране и управление на услугите за „Европейски отворен научен облак“, 2018 – 2020 Емануил Атанасов #777536, EC H2020
(Idealist2020), Транс-национално сътрудничество между националните контактни лица по ИКТ, 2019 – 2020 Силвия Илиева #831620, EC H2020