Контакти

Секция: Скалируеми алгоритми и приложения с Център по високопроизводителни пресмятания
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

ул. Акад. Г. Бончев, блок 25А

1113 София, България

Факс : +359 2 870 72 73

Ръководител на секцията: проф. Емануил Атанасов

Тел.:+359 2 979 6793

E-mail:emanouil at parallel.bas.bg