Начало

 

Секция „Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“ е ориентирана към разработването на грид мидълуеърни и софтуерни компоненти, методи, алгоритми, приложения за разпределени, облачни и високопроизводителни изчислителни системи. Всички изследователи в секцията са участвали и/или участват в Европейски и регионални проекти за изграждане на регионална и/или Европейската Grid/HPC инфраструктури за е-наука по 6-та и 7-ма РП на ЕК и по Хоризонт 2020.

Учените от секция „ВСМА“ са ръководители или членове на колективи в нови научни проекти, финансирани от ФНИ по различни програми. Поради своята мултидисциплинарност, Grid, Cloud и HPC приложенията са неразделно свързани с установяването и поддържането на сътрудничество с водещи научни институции както от България, така и на регионално и международно ниво.