Семинари

 1. 25.09.2019, Организация на обработката на големи обеми икономически данни върху Авитохол, София Ивановска, ИИКТ-БАН, зала 105.
 2. 10.04.2019, Статистически методи за попълване на липсващи данни, Мария Дурчова, ИИКТ-БАН, зала 105.
 3. 19.02.2019, Изчислително интензивни стохастични приложения: някои резултати, Анета Караиванова, ИИКТ-БАН, зала 105.
 4. 5.12.2018, Оптимизация на коефициентите на редиците на Собол с използване на GPU, Емануил Атанасов, ИИКТ-БАН, зала 105.
 5. 24.10.2018, Методи Монте Карло за изглаждане информацията от автомобилни сензори, Мария Дурчова , ИИКТ-БАН, зала 105.
 6. 16.10.2018, Изчислително-интензивни методи за робастен анализ на нестандартни данни, Анета Караиванова, ИИКТ-БАН, зала 105.
 7. 16.05.2018, Еволюционни алгоритми при оптимизация на функции със статистически грешки, София Ивановска, ИИКТ-БАН, зала 105.
 8. 15.11.2017, Приложение на контейнери за разпределени пресмятания, Емануил Атанасов, ИИКТ-БАН, зала 105.
 9. 03.10.2017, Изследване на енергийната ефективност на МК и КвазиМК алгоритми при решаване на интегрални уравнения. Някои нови резултати получени върху Авитохол, Тодор Гюров, ИИКТ-БАН, зала 105.
 10. 28.03.2017, Изследване на популацията на кафявата мечка в Родопите чрез статистически подходи, Тодор Гюров, ИИКТ-БАН, зала 105.
 11. 20.04.2016, Genetic Algorithms: New Results on Intel MIC Architecture, Добромир Георгиев, ИИКТ-БАН, зала 105.